Kadastraal Inkomen
Onder kadastraal inkomen wordt verstaan: het gemiddeld normaal netto- inkomen van n jaar, uitgedrukt in prijzen van 1975. Sinds dat jaar werden de kadastrale inkomens niet meer aangepast.
Gebouwde onroerende goederen
Bij gebouwde onroerende goederen is het netto inkomen gelijk aan het normaal bruto-inkomen verminderd met 40 procent wegens onderhouds- en herstellingskosten.
Ongebouwde onroerende goederen
Bij ongebouwde onroerende goederen (terreinen) is het netto inkomen gelijk aan het normaal bruto-inkomen verminderd met n tiende wegens onderhouds- en herstellingskosten.
Bruto inkomsten
Onder bruto-inkomsten wordt verstaan: het totale bedrag van de huurprijs en de huurvoordelen.

Pers.B.: Revalorisatie KI (art. 13 W.I.B. 1992)

Met betrekking tot de huurwaarde, de huurprijs en de huurvoordelen van onroerende goederen wordt onder netto-inkomen verstaan het brutobedrag van de inkomsten, uit hoofde van onderhouds- en herstellingskosten verminderd met:

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer