De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Controlesysteem
De fiscus controleert elke belastingplichtige in een zesjaren cyclus. Twee jaar wordt grondig gecontroleerd, twee jaar summier en twee jaar niet. In de cyclus van zes jaar komt de fiscus twee keer ter plaatse. Eén keer om twee jaar grondig te controleren en nog eens om twee jaar summier te bekijken. Maar de fiscus kan naar goeddunken van dit systeem afwijken.
Data mining
Sinds begin 2004 gebruikt de fiscus ook de data minging methode om te controleren aangiftes te selecteren. Dit gebeurt met het programma CLEMENTINE van de firma SPSS. Daarbij zijn 18.000 bedrijven betrokken.

Algemeen

Hier krijgt u een overzicht van de belangrijkste belastingtarieven in België. Daarnaast worden een aantal cijfers gegeven die veelvuldig gebruikt worden in de praktijk en niet zelden noodzakelijk zijn om een jaarrekening of een belastingaangifte te kunnen opmaken.

Via het menu aan de rechterkant van deze pagina ziet u welke tarieven beschikbaar zijn. Daarbij krijgt u niet enkel de cijfergegevens zelf maar tevens de verwijzing naar de brontekst in de betrokken wetgeving en de tekst van het artikel die de betekenis van de tarieven moet verduidelijken.

Bij de optie “Controlesysteem” geven we het schema dat door de AOIF (Administratie voor Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit) wordt gevolgd om de ingediende aangiftes te controleren. Daartoe moet u de classificatie kennen die de fiscus u heeft toebedeeld. Die begint met een “B” voor aangiftes personenbelasting en met een “C” voor aangiftes vennootschapsbelasting. Die code wordt afgedrukt op de voorpagina van de aangifte die de fiscus toestuurt. Weet u die niet, dan kan u contact opnemen met ons. Wij houden die codes uiteraard stoïcijns bij.

Alle bedragen zijn uiteraard in euro.

Wat de gebruikte afkortingen betreft. "Pers.B." staat voor personenbelasting, "Ven.B." voor vennootschapsbelasting, "KEW" voor Kosten Eigen aan de Werkgever, "VB" voor verkeersbelasting en "BIV" voor Belasting op InVerkeerstelling. Met "Schenking" worden de schekingsrechten in Vlaanderen, Wallonië en Brussel bedoelt. Bij "Successie" wordt de belasting bij overlijden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel gegeven.

 

 

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer