Handboek
Het handboek dat gebruikt wordt is "Handboek Boekhouden: boek 3 Basisbeginselen van de boekhoudtechniek" van Erik DE LEMBRE, uitgegeven bij Wolters Plantyn, Leuven (www.wpeu.be en klantendienst@wpeu.wkb.be). In dit boek wordt de techniek van het dubbel boekhouden grondig uiteengezet en ge´llustreerd voor de belangrijkste activiteiten van een onderneming (aankoop, verkoop, inning en uitgaven van geld, personeel, investeringen en financieringen). "Handboek Boekhouden: boek 4 Grondige studie van de jaarrekening naar Belgisch recht" wordt gebruikt gedurende het tweede semester voor Boekhouden 2. Draag er zorg voor dat je elke les naast je handboek ook het losse rekeningenstelsel mee hebt (zit als afzonderlijk vouwboekje in het handboek).
Examen
Het examen voor het vak Inleiding Boekhouden is enkel schriftelijk. Het bestaat doorgaans uit een twintigtal journaalposten die de studenten in een goeie twee uur moeten oplossen. In principe hebben de journaalposten onderling niets met elkaar te maken, tenzij de opgave het uiteraard anders zegt. Klemtoon voor het examen bij het vak Inleiding Boekhouden ligt dus duidelijk op de oefeningen. Zuivere theorievragen zullen op dat examen nooit gesteld worden.
Wetgeving
Binnen deze rubriek wordt wetgeving opgesomd die tijdens de les uiteengezet of gebruikt wordt. Maar art. 95 en 96 K.B. W.Venn. moeten enkel deze passages gekend zijn die we behandelen tijdens de les. Binnen de boekhoudwetgeving wordt immers van alle actief en passiefrekenigen een inhoudsbeschrijving gegeven. Rubrieken die we niet behandelen in boek 3, moeten bijgevolg niet gekend zijn.
Voorbeeldexamens
Op deze site staan heel wat voorbeeldexamens met de modeloplossing zodat de studenten ruim de kans hebben zich voor te bereiden. Omtrent deze examens kunnen ook vragen gesteld worden tijdens de oefeningensessies.

HoGent: Inleiding Boekhouden

Downloads

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer