De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Handboek
Het handboek dat gebruikt wordt is dat van Erik DE LEMBRE: "Handboek Boekhouden: Boek 5 Grondige studie van de jaarrekening naar IFRS" uitgegeven bij Wolters Plantyn (www.woltersplantyn.be). Bij dit handboek zit tevens een IFRS rekeningenstelsel. In dit boek worden de IFRS-normen (IAS-normen), voor zover van toepassing op de normale transacties binnen een onderneming, grondig besproken. Bij elke norm worden uitleg en voorbeelden gegeven. De voorbeelden worden bovendien boekhoudtechnisch via journaalposten verwerkt. Wat dit handboek meteen uniek in zijn soort maakt. Telkens wordt ook een vergelijking gemaakt met het Belgisch boekhoudrecht.
Context
De Europese Unie heeft in 2000 het plan opgevat om de Europese vierde en zevende richtlijn niet te moderniseren maar om een internationaal raamwerk voor accounting doeleinden te importeren. Vandaar dat IAS/IFRS standaarden werden gekozen. Tot op die datum werden de IAS/IFRS standaarden nog niet toegepast in een belangrijk continent. Europa was de eerste. Maar het zou wel eens kunnen de Europa een geduchte concurrent krijgt: China ... In feite zou IAS/IFRS het alternatief moeten worden voor US GAAP. Intussen heeft de Amerikaanse beurswaakhond SEC beslist dat een vennootschjap genoteerd op een Amarikaanse beurs niet langer verplicht wordt een IFRS jaarrekenng jaarlijks om te zetten naar US GAAP. Wat impliceert dat het belang en meteen het gebruik van IFRS zal doen toenemen.
Examen
Het examen is schriftelijk en gebeurt via een multiple choice. Het is een gesloten boek examen. De klemtoon ligt dus niet op de details, maar wel op de grote lijnen van elke standaard. De student moet dus goed weten hoe elke standaard specifieke posten binnen de jaarrekening behandelt. Op het examen kunnen journaalposten gevraagd worden. Studenten mogen op het examen wel hun IFRS rekeningenstelsel uit het henboek gebruiken voorzover dit onbeschreven is.

HoGent: IAS/IFRS

Downloads

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer