De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Voorkennis
Enige voorkennis om Inleiding Boekhouden te volgen in het eerste semester is niet noodzakelijk. In de les wordt met boekhouden gestart van nul. We bouwen alles op. Dat is trouwens de reden waarom bij Inleiding Boekhouden de klemtoon op de techniek ligt. Eenmaal Inleiding Boekhouden achter de rug is, moet iedereen de techniek onder de knie hebben zodat kan gestart worden met Vennootschapsboekhouden.
Rekeningenstelsel
Voor boekhouden moet het rekeningenstelsel gekend zijn tot op de eerste twee cijfers. Dat zijn in totaal een 50-tal nummers. Dat is geen puur "van buiten leren". De student leert deze nummers spelenderwijs tijdens het maken van oefeningen.
IAS-IFRS
Voor dit vak worden een aantal sessies in het Engels gegeven. Zo krijgt de student het vakjargon het Engels, veruit de belangrijkste taal op accountancy vlak, onder de knie.

HoGent: Algemeen

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer