De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Drie opties
Optie 1: de klant houdt zijn boekhouding zelf bij met P.Boek
Optie 2: de klant kan met P.Boek kiezen voor een "read only" mogelijkheid
Optie 3: wij houden de boekhouding bij met P.Boek
Laptop
Beschikt de klant over een laptop, dan zal hij zijn boekhouding kunnen voeren en/of raadplegen van om het even welke locatie. De bestanden staan immers op onze server die deel uitmaakt van het "world wide web". Dus kan onze server geconnecteerd worden vanop het even welke locatie. Het enige wat op elke locatie moet aanwezig zijn, is een snelle internet verbinding.
Geen laptop
Beschikt de klant niet over een laptop, maar heeft hij een computer zowel op het werk als thuis, dan kan hij zijn boekhouding ook zowel thuis als op het werk voeren. Maar dan moet P.Boek ge´nstalleerd worden op beide computers. Maar daarvoor hoeft u niet bij te betalen.
Back-up
Als de klant P.Boek netjes verlaat, worden de wijzigingen die hij heeft ingeboekt doorgezonden naar onze server. Zo staan uw gegevens meteen ook extern. Deze gegevens worden door ons regelmatig op een back-up medium gestockeerd. Het risico op het verlies van boekhoudgegevens is dus tot een minimum beperkt.
P.Boek aanleren?
Is echt niet moeilijk. Wij hebben al vaak "boekhoudonkundigen" perfect aangeleerd met P.Boek te werken. Op een paar halve dagen is dat zo gebeurd.

De drie mogelijkheden van P.Boek

Ons kantoor heeft een eigen boekhoudpakket ontwikkeld. De naam van dat pakket is "P.Boek" (uit te spreken als "pÚ punt boek"). P.Boek kan alleen aangeschaft worden door de klanten van ons kantoor. Enkel klanten die hun jaarrekeningen door ons kantoor laten opmaken, kunnen dus het pakket gebruiken.

P.Boek is een klassiek boekhoudpakket dat door elke onderneming kan gebruikt worden om de boekhouding bij te houden. Het bevat een aantal specifieke routines die fouten bij het inboeken moeten voorkomen. Maar het is een pakket dat zich enkel bezighoudt met de boekhouding zelf. Niet met de facturatie of het voorraadbeheer. Wie dus een ge´ntegreegd pakket wil, zal met P.Boek niet de goede oplossing ontdekken. Maar in alle andere gevallen is het de perfecte oplossing. Iedereen bij ons op kantoor kent het pakket door en door. Een betere "help desk" is niet denkbaar. Bovendien kennen wij Uw dossier. Technische kennis en dossierkennis worden gebundeld bij vragen rond het gebruik van P.Boek.

De klant krijgt met P.Boek drie verschillende mogelijkheden. Wij hebben ook een methode uitgewerkt waarbij de klant niet zelf moet inboeken en toch zijn boekhouding kan raadplegen (zie optie 2).

Optie 1
De klant houdt zijn boekhouding zelf bij met P.Boek.

Hij kan dat doen met P.Boek. Via een download op deze site kan hij de software op zijn computer installeren. Het pakket op de computer van de klant staat over het internet in verbinding met een server bij ons op kantoor. De gegevens die U inboekt, komen dus terecht op onze server.

Wij kunnen dus Uw boekhouding in een handomdraai raadplegen en een goede opvolging geven. Fouten kunnen wij ook rechtstreeks rechtzetten. U vindt dan Uw bestand vanop Uw PC verbeterd terug!

De klant kan door ons opgeleid worden om zelf de boekhouding bij te houden met P.Boek. Bij aanvang komt de klant naar kantoor en begeleiden we hem of haar bij de eerste inboekingen. Vrij vlug zal de klant autonoom kunnen inboeken, maar bij vragen zit hij in te boeken bij ons op kantoor en kan hij onmiddellijk de vraag stellen. Krijgt de klant voldoende vertrouwen, dan kan hij P.Boek downloaden op een toestel op zijn bedrijf en kan hij over internet inboeken op onze server. Bij problemen kan hij nog steeds bellen met zijn vertrouwde contactpersoon op kantoor.

Optie 2
De klant kan met P.Boek kiezen voor een "read only" mogelijkheid.

De boekhouding wordt in deze optie bijgehouden bij ons op kantoor. Maar als de klant P.Boek op een toestel bij hem thuis zet, kan hij zijn boekhouding zelf rechtstreeks raadplegen.

Door het feit dat wij deze boekhouding dan ook op onze internet server zetten, kan hij op elk moment de meest recente inboekingen raadplegen. Hij kan dus historieken raadplegen en printen, de toestand van klanten en leveranciers nagaan en controleren, de kosten raadplegen ... Zo krijgt hij vat op zijn boekhouding gedurende het boekjaar zelf. Het volgen van de evolutie van kosten, het volgen van de totale verkopen en het zo nodig bijsturen wordt mogelijk op een vlotte manier.

Optie 3
Wij houden de boekhouding bij met P.Boek.

Maar de klant weet dan dat hij op elk ogenblik kan kiezen om de boekhouding zelf bij te houden (op om het even welk tijdstip binnen een boekjaar) of om de boekhouding te raadplegen via de P.Boek "read only" optie.

Volledigheidshalve vermelden we dat onze klanten uiteraard met een ander pakket dan P.Boek kunnen werken. Wij brengen dan enkel de voorlopige proef- en saldibalans in en werken daar op verder om de jaarrekening op te stellen.

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer