De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail

Wat kost P.Boek ?

Om P.Boek (uit te spreken als "p punt boek") te gebruiken, vragen wij een bijdrage van 190 (excl. B.T.W.). Hoe een en ander is geregeld, hangt af van de wijze waarop U P.Boek gebruikt. Hierna vatten we de regels samen afhankelijk van de situatie of U de boekhouding voert van n of van meerdere ondernemingen.

En onderneming
U voert de boekhouding van uw enige onderneming met P.Boek.

In dat geval betaalt U 190 (excl. B.T.W.) per boekjaar.

 • Die som wordt U gefactureerd als U de eeste maal Uw controlegetal krijgt samen met twee bestanden.
 • U zal dan met P.Boek kunnen inboeken tot drie maand na de einde-boekjaar-datum van het betrokken boekjaar.
 • Na die drie maand zal U met P.Boek alles nog kunnen raadplegen en printen. Maar U zal vanaf het aangegeven tijdstip geen inboekingen meer kunnen doen in het overeenstemmende boekjaar.
 • Als U het tweede boekjaar opstart, wordt een nieuw boekhoudbestand aangemaakt op onze server voor het volgende boekjaar. Dan betaalt U opnieuw de afgesproken som.
Meerdere ondernemingen
U voert de boekhouding van meerdere ondernemingen met P.Boek.

In dat geval betaalt U 190 (excl. B.T.W.) per boekjaar en per boekhouding.

 • Die som wordt U gefactureerd als U de eeste maal Uw controlegetal krijgt samen met twee bestanden.
 • Per boekhouding die U extra wil voeren (om dus de boekhouding van een tweede, derde, ... onderneming bij te houden), betaalt U nogmaals de afgesproken som.
 • U zal dan met P.Boek binnen elke onderneming kunnen inboeken tot drie maand na de einde-boekjaar-datum van het betrokken boekjaar van de overeenstemmende onderneming.
 • Vanaf drie maand na de einde-boekjaar-datum van elke onderneming zal U alles nog kunnen raadplegen en printen. Maar U zal vanaf het aangegeven tijdstip geen inboekingen meer kunnen doen.
 • Als U het tweede boekjaar opstart, zal U per onderneming n nieuw boekhoudbestand krijgen voor het volgende boekjaar. Dan betaalt U opnieuw de afgesproken som.
Voor iedereen
Wat voor iedereen geldt.


Voor elke gebruiker, of hij nu al dan niet de boekhouding voert van meerdere ondernemingen, geldt het volgende.

 • U kan P.Boek gedurende het boekjaar gebruiken.
 • U kan zondermeer alle nieuwe updates van P.Boek downloaden en gebruiken zonder extra kost of abonnementsgeld.
 • Als U dat wenst, kan U de software op verschillende toestellen installeren. Vermits de bestanden op een internet server staan kan U dan de boekhouding met die verschillende computers voeren. Zo zou U op het bedrijf een versie kunnen installeren en een versie bij U thuis zodat U ook daar de boekhouding kan voeren en/of raadplegen.
 • Vermits het boekhoudbestand op onze internet server staat, heeft U (bij het correct verlaten van P.Boek) meteen een back-up staan bij ons op kantoor.
 • We herhalen hier dat een licentie op P.Boek alleen kan gekocht worden door de klanten van ons kantoor. Enkel klanten die hun jaarrekeningen door ons kantoor laten opmaken, kunnen dus het pakket gebruiken.

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer