De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Controlenummer
Als de software is gedownload vanop deze site, moet u het programma installeren.
Op het einde van de installatie zal de P.Boek u een cijfer geven. Dat moet u doorbellen naar ons kantoor.
U krijgt dan van ons een controlenummer en twee bestanden. Het nummer moet u intikken om de software te ontgrendelen. De twee bestanden moet u plaatsen in \data\vb\pboek.
Het controlenummer is maar de dag zelf geldig.
Netwerk
P.Boek kan geïnstalleerd worden op een netwerk. Daarbij geldt volgende eenvoudige regel: het programma moet op dezelfde (logische) schijf geplaats worden als de bestanden. Voorbeeld: als men de bestanden wil plaatsen op de netwerkschijf "F:", dan moet het programma ook geïnstalleerd worden op die "F:" schijf. Wil men P.Boek oproepen vanop verschillende computers die het netwerk delen, dan zal op elk van die computers P.Boek moeten geïnstalleerd worden met telkens installatie op de "F:" schijf.
Printen
P.Boek zal printen naar de standaard ingestelde printer op uw computer (de zogenaamde "default printer"). Veranderen van printer kan door deze instelling te wijzigen.
Papierloos printen
Printen zonder papier of printen op het scherm kan via gebruik van Adobe Acrobat. U moet dan als "default printer" de Adobe PDF printer selecteren en P.Boek zal naadloos printen op PDF bestanden die u meteen te zien krijgt op het scherm. Wil u dat doen, dan moet u zich wel het Adobe Acrobat programma aanschaffen. Hoe u dat doet, leest u op Werkwijze
Firewall
Werken met een firewall mag in de regel geen problemen opleveren. Uiteraard moet die DDV bestanden laten passeren. Indien nodig, kunnen wij u het vast IP-adres van onze internetserver geven.

Hoe installeert u P.Boek voor de eerste keer ?

De installatieprocedure moet in zes stappen gebeuren. Twee voorbereidende stappen, één download en drie echte installatiestappen die de eigenlijke installatie van P.Boek uitmaken. De zevende stap is de leukste ... Tip: print deze pagina uit alvorens de installatie aan te vangen.

 1. Eerst dient het operating system een update te krijgen. P.Boek gebruikt de meest recente mogelijkheden van de diverse besturingssystemen Microsoft Windows. Zo'n update is de eenvoud zelve. U dient gewoon te surfen naar www.windowsupdate.microsoft.com. Klik op deze URL en alles verloopt verder zo goed als volautomatisch. U moet enkel kiezen om de update te doen. Als U deze update via download heeft gedaan, zal de software U zo goed als zeker vragen de computer eens te herstarten. Is dit alles gebeurd, dan kan het eigenlijk installeren van P.Boek beginnen.
 2. U dient, voor zover dat nog niet is gebeurd, een printer te installeren op Uw computer. Om te controleren of dat is gebeurd, kan U dat doen door binnen de "Control Panel" de optie "Printers" te kiezen en te kijken of een printer is geïnstalleerd. Is dat niet gebeurd, dan moet U dat doen alvorens P.Boek verder te installeren. Voor de duidelijkheid: er moet softwarematig een printer geïnstalleerd zijn. Dit betekent niet dat een printer fysisch moet aangesloten zijn en daadwerkelijk werken. Maar dat zal natuurlijk wel het geval moeten zijn als U straks effectief iets wil printen vanuit P.Boek ...
 3. U moet de P.Boek download van deze site halen. Dat doet U door de pagina "P.Boek download" te kiezen. Door te klikken op de download zal één bestand ("PBoekInstall.Exe") van om en nabij de 10 MB vanop onze site naar Uw computer gepompt worden. U kan dit doen op twee manieren. Een tijdje nadat U de hyperlink hebt aangeklinkt, zal een form verschijnen dat U een keuze geeft.
  • Ofwel kiest U "Run this program from its current location". Dit is de gemakkelijkste manier. Eerst wordt de software van onze web site naar Uw computer gezonden. Van zodra dit gebeurd is, wordt automatisch het Setup programma opgestart. Het download programma geeft deze optie niet standaard aan. U zal er expliciet moeten voor kiezen als U deze gemakkelijke installatiewijze wil gebruiken.
  • Ofwel kiest U "Save this program to disk". Dit wordt door de software automatisch voorgesteld. Bij deze optie wordt enkel het Setup programma van P.Boek van onze web site op een plaats op Uw computer gezet die U moet kiezen. Achteraf zal U dat bestand moeten aanklikken om het Setup programma op te starten. Bij de vorige optie moet U niet zelf het Setup programma opstarten. Bij deze optie moet U dat wel doen. Bent U daar niet mee vertrouwd, kies de vorige optie!
 4. Is het Setup programma van P.Boek opgestart (automatisch bij de eerste optie van punt 3; U moet dat zelf doen bij de tweede optie van punt 3), dan moet U klikken op de button "Setup". Het pakket vraagt U in welke folder U het programma wil plaatsen. In de regel zal het pakket als folder "Program Files" voorstellen op de "C" schijf. Dat is inderdaad de beste plaats om het programma te plaatsen. U kan evenwel voor een andere locatie kiezen. Maar dan moet U goed weten wat U doet en waar U het plaatst. De drive waar de programmabestanden worden op geplaatst is bepalend voor de drive waar de boekhoudbestanden zelf moeten op geplaatst worden. Programma op de ene schijf en bestanden op een andere kan niét. Bent U geen doorgewinterd Windows kenner: kies wat de software U voorstelt! Op het einde moet U een mededeling krijgen dat de Setup succesvol is verlopen. P.Boek is vanaf dat ogenblik correct geïnstalleerd op Uw computer.

 5. Nu moet U via de "Start" button kiezen voor "Programs". U moet in de regel op het einde van dat sub-menu "P.Boek DDV" zien staan. Door op die menu keuze te klikken, start U P.Boek voor het eerst op. P.Boek neemt nu de verdere installatie over.
  • Eerst zal het programma een aantal interne controles uitvoeren. Daarbij kunnen een aantal problemen vastgesteld worden. P.Boek geeft dan het probleem weer en zegt hoe U dat moet verhelpen (zie FAQ). Het programma verplicht U dan P.Boek te verlaten. Herstel de fout en start nadien P.Boek terug op zoals beschreven in de aanvang van dit punt 5.
  • Zijn de controles uitgevoerd (U merkt daar niets van als alles goed zit), dan zal P.Boek U een cijfer meedelen. Dat cijfer moet U doorbellen naar de P.Boek desk op 09/372.88.11 (vraag naar Nadine MUYS). Wij bepalen dan op basis van dat cijfer een controlenummer. Dat controlenummer moet U dan invullen op het volgende scherm. Dat controlenummer verklappen wij niét via de telefoon. Maar het wordt U de dag zelf via e-mail bezorgd samen met de twee noodzakelijke boekhoudbestanden van P.Boek die U als "attach" zal vinden bij de e-mail. U mag intussen P.Boek verlaten en met Uw computer iets anders doen tot de mail binnenkomt.
 6. Als U de de e-mail met het controlenummer en de twee bestanden in "attach" heeft binnengekregen, kan U terug beginnen vanaf punt 5. U stelt nu volgende twee handelingen. Respecteer de volgorde!
  • U tikt het controlenummer in en ... klaar is kees. U moet nu P.Boek op het scherm krijgen.
  • De twee bestanden die U bij de e-mail in attach vindt, moet U plaatsen in de directory "\data\vb\boek". Deze folder is door P.Boek aangemaakt. U mag die dus niet aanmaken! Deze folder staat op dezelfde schijf waar U de download heeft op geplaats. U kan die bestanden automatisch naar die plaats verplaatsen door op één van de attach bestanden te klikken (bijvoorbeeld MAST.MDB). Vervolgens klikt U op de rechterknop van de muis. U kiest nu voor de optie "Save all...". U vult bij "Save To" de folder "\data\vb\boek" in, voorafgegaan door de drive waar het programmabestand van P.Boek op geplaatst is. Meestal zal dit "C" zijn. U vult in dat geval dan "C:\data\vb\boek" in.
 7. U kan beginnen met inboeken! Kies binnen de "Start" button voor "Programs" en klik binnen dat sub-menu op "P.Boek DDV".
Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer