De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail

Geschiedenis P.Boek

De allereerste versie van P.Boek (uit te spreken als "pé punt boek") is geschreven in 1984 en 1985 in de ANSI COBOL 1974 (SIEMENS compiler COB1V211 COBOL-74). Op dat ogenblik was dat dé programmeertaal voor administratieve toepassingen. Het programma draaide op een SIEMENS mainframe op het toendertijdse Centraal Digitaal Rekencentrum (CDR De Sterre, nu ACR) van Universiteit Gent. De SIEMENS mainframe draaide onder de al even legendarische BS2000 V7.1.

De geschiedenis ...

P.Boek werd toen geschreven als eindverhandeling door Jan VERHOEYE om de titel van speciaal licentiaat in de accountancy te krijgen. De titel van die thesis was "Praktische uitwerking van enkele aspecten van interne controle in een geautomatiseerde boekhouding". Promotor was Prof. dr. Roland PAEMELEIRE. Om de interne controle te kunnen uitwerken, diende eerst een boekhoudpakket geschreven te worden. Pas als dat af was, kon het beveiligingsaspect geschreven worden.

De naam van het programma zal de eerste keer eigenaardig klinken (pé punt boek). Maar het is de eenvoud zelve. Onder SIEMENS BS 2000 moest het bestand dat een programma aanroept en de parameters doorgeeft beginnen met "P." Die "P" staat voor procedure. In aloude DOS zou dat "Boek.bat" heten. In BS 2000 was het "P.Boek". Vandaar. Met een knipoog naar dat verleden dat veel mogelijk maakte is de naam van het pakket hetzelfde gebleven. Het punt tussen "P" en "Boek" klinkt in het internet tijdperk trouwens vertrouwd in het oor. Alhoewel we dan, om helemaal hip te zijn, niet zouden mogen spreken van "pé punt boek" maar van "pé dot boek" ...

Voor wie het interesseert: midden de jaren tachtig daaide het pakket op het "netwerk" van de universiteit op een directe modemlijn (zonder concentrator) met een "baud rate" van minimaal 2400 en maximaal 9600. De hele source code bedroeg 280 PAM-pages (1 PAM-page = 2KB). Een halve magabyte dus ... De machinetaal werd gelinkt tot een uitvoerbaar programma met de legendarische $TSOSLNK. Het compileren van het programma (op een "snelle" mainframe) duurde toen ongeveer 1,5 uur. Op het ogenblik dat we de source schreven, was dat op een simpele editor. Om het programma te testen moesten we eerst (delen) compileren om te kijken of we geen fouten hadden geprogrammeerd ...

De huidige versie ...

Met de "oude" ervaring van P.Boek zijn wij op kantoor begonnen een programma te schrijven om het opstellen van de werkpapieren bij het opmaken van jaarrekeningen te automatiseren. Vroeger stelden wij die werkpapieren op met Lotus 123.

We zijn die dan gaan programmeren in Visual Basic zodat de controle- en printmogelijkheden onder Windows stukken verbeterden. Op basis van die werkpapieren genereert het pakket automatisch stukken van de jaarrekening. Bij dat pakket hebben we een openings- en divers journaal geschreven. Want jaarrekeningen opstellen is natuurlijk nog steeds inventarisboekingen doen in een journaal. Dat pakket is in gebruik sinds begin 2000. De klant geeft ons zijn voorlopige proef- en saldibalans. Die boeken wij in via het openingsjournaal van P.Boek en werken daarop verder om de jaarrekening op te stellen.

Begin 2001 groeide dan de idee om aan het pakket ook de traditionele automatische boekingsjournalen te hangen: aankoop-, verkoop- en financiële journalen. Dat is gerealiseerd sinds midden 2001. Wij gebruiken die programma's al sinds dat tijdstip om de boekhouding bij te houden van klanten die ons vragen dat wij op kantoor de boekhouding zouden bijhouden.

Begin 2002 hebben wij dan het zuivere boekhoudgedeelte van P.Boek ter beschikking gesteld van klanten die zelf willen inboeken. Dat boekhoudpakket is een eenvoudig én snel pakket. Het geeft de mogelijkheid een perfecte samenwerking tussen klant en kantoor te organiseren. Vermits iedereen op kantoor het pakket kent, kunnen niet alleen technische vragen beantwoord worden, maar kunnen wij daarbij meteen inhoudelijk antwoorden. Vermits de bestanden op een internet server staan kunnen wij rechtstreeks op basis van de boekhoudbestanden een interim resultaat maken, de jaarrekening opstellen of problemen oplossen en inboekingen controleren.

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer