De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Windows update
Het is essentieel dat bij de start van P.Boek en latere updates eerst een Windows update wordt uitgevoerd.
P.Boek werkt immers met de meest recente mogelijkheden van het besturingsprogramma. Geen update nemen, kan P.Boek in een knoop leggen en in het ergste geval, de boekhoudbestanden beschadigen.
P.Boek update
Als een update wordt geïnstalleerd, moet de vorige versie eerst via een "uninstall" verwijderd worden.
Hoe?
Hoe u een Windows update en P.Boek uninstall moet doen, leest u bij de link Installatie.

P.Boek download

Hierna vindt U de download om P.Boek (uit te spreken als "pé punt boek") te installeren. Dit is een self extracting executable file gemaakt met WinZip Self Extractor. Alvorens met de installatie te beginnen, leest U best eerst de richtlijnen die op deze web site te vinden zijn om op een goede wijze P.Boek te installeren.

Alvorens te installeren: lees eerst de instructies!
Als U een update doet, doe eerst een "uninstall"!
U vindt alle informatie daarover op de Installatie pagina

Download P.Boek DDV Download P.Boek DDV
Versie: 5.00.17
Bestandsgrootte: 10.96 MB
Aangemaakt op: 01.09.2021
klavier

Nieuw in deze versie
Door een wijziging van de wet gelden voor boekjaren die ten vroegste beginnen op 01.01.2020 en die ressorteren onder aanslagjaar 2021 nieuwe regels voor de aftrekbaarheid van auto's. Dientengevolge is P.Boek aangepast. De nieuwe manier van aanpak is dat aan de grootboekrekeningen voortaan auto's dienen gekoppeld te worden in plaats van het niet aftrekbaar percentage aan te klikken. Dat wijst zichzelf uit als je de routine voor de creatie en de wijziging van grootboekrekeningen bekijkt.

Deze download mag enkel gebruikt worden door klanten van De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten. Ongeautoriseerd gebruik kan vervolgd worden. Het downloaden van dit softwarepakket gebeurt volledig op eigen risico. Ongeautoriseerd gebruik van deze download kan tot schade leiden.

 

Meld problemen aan Wouter Verhoeye  -   DDV Online Disclaimer