De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Teksten
Bij de opgesomde studiedagen vindt u zo goed als steeds de "handouts" van de slides die gebruikt zijn. Klanten die geïnteresseerd zijn in de "full text" van de opgesomde studiedagen, kunnen deze nog vragen aan Nadine Muys van ons kantoor. Zij kan u ook de uitgegeven boekjes door Wolters Kluwer van onze studieavonden voor klanten bezorgen.
Wanneer
Telkens een wetgevend kader in fiscalibus wijzigt dat zijn belang heeft voor klanten, organiseert het kantoor daarrond een studieavond. Bedoeling is dat klanten zo snel als mogelijk geïnformeerd worden. De regels worden uiteengezet zodat de klant meteen het belang kan toetsen op de eigen specifieke situatie.
EBA
Het jaar 2004 zal zonder enige twijfel in fiscalibus herinnerd worden als het jaar van de fiscale amnestie. Meteen de topper in het studiedagencircuit. Naar het einde van het jaar toe hebben toch nog heel wat Belgen eieren voor hun geld gekozen. Maar de 800 mln. EUR die Reynders vooropstelde, komt er zeker niet. De Belg is nog altijd niet zo ver dat hij zijn overheid vertrouwt.

Studiedagen

Regelmatig richten wij studieavonden in voor onze klanten. De deelname aan deze sessies is gratis. Op die avonden behandelen wij telkens een actueel onderwerp, veelal op fiscaal vlak. De tekst van de uiteenzetting wordt gemaakt door ons kantoor en netjes uitgegeven bij Wolters Kluwer. De deelnemers krijgen dan het uitgegeven boekje van bij de aanvang van de avond. Hierna worden deze studiedagen opgesomd.

Bijkomend zijn een aantal andere studiedagen opgenomen die door ons kantoor voor externe organisaties zijn verzorgd.

Zo behandelden wij al volgende onderwerpen: