De Deyne, Verhoeye
Accountants en Belastingconsulenten
Home  Diensten  Publicaties  Studenten  Tarieven  P.Boek  Bibliotheek  Weg  E-mail
Ons kliŽnteel
Ons kliŽnteel bestaat uit zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, nogal wat vrije beroepers en kleine vennootschappen) als grote vennootschappen (waaronder beursgenoteerde).
Wij begeleiden ook vzw's bij het voeren van de boekhouding en het opmaken van jaarrekeningen op basis van de nieuwe vzw-wet.
Belasting besparen
Bij het opstellen en nakijken van jaarrekeningen houden wij steeds rekening met de te betalen belasting. Wij pogen die belasting zo laag mogelijk te houden voor onze klanten. Binnen de krijtlijnen van de wet.

Wie zijn wij?

Ons kantoor is in 1950 gesticht door Frans De Deyne(+). In 1989 is het overgenomen door Jan Verhoeye. De ploeg van De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten bestaat op vandaag uit een 25-tal medewerkers. Wij begeleiden de klant bij tal van juridische formaliteiten die een onderneming op vandaag moet nakomen. Een greep uit de meest voorkomende diensten die wij verstrekken:
 • het voeren van de boekhouding
 • het opmaken van jaarrekeningen (enkelvoudig en geconsolideerd)
 • het geven van advies op fiscaal, boekhoudrechtelijk en vennootschapsrechtelijk vlak
 • het opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting niet-inwoners en B.T.W.-aangiftes
 • het geven van een (tweede) opinie bij het opzetten van overeenkomsten
 • het begeleiden van de opmaak van een IAS-IFRS (geconsolideerde) jaarrekening
 • oprichten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • opmaken van allerlei overeenkomsten zoals huurovereenkomsten, kopen en verkopen van aandelen en handelsfonds, opvolging in familiale ondernemingen, aandeelhoudersovereenkomsten
 • het verdedigen van de klant bij controles uitgevoerd door de fiscus en het opmaken en verdedigen van bezwaarschriften
 • het geven van advies aan collega's met betrekking tot antwoorden op berichten van wijziging, aanslagen van ambtswege en het opmaken van bezwaarschriften
 • gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige
Ons kantoor is lid van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB).